Privacyverklaring

BeterAbonnement is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: BeterAbonnement – Leonard Springerlaan 1 – 9727 KB Groningen

Telefoonnummer: 085 9020375 
Website: https://www.beterabonnement.nl/

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2021. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BeterAbonnement verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Contactformulier

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Je bericht

Sollicitatieformulier

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Je motivatie om bij ons te werken

 

Minderjarigen

Door het zakelijke karakter van onze website, is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben bezocht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

BeterAbonnement verwerkt je persoonsgegevens alleen om contact op te nemen als je interesse in een baan heb of ons een ander berichte hebt gestuurd.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

BeterAbonnement neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang je bij ons werkt. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derde partijen alleen als dat noodzakelijk. Voor het versturen van e-mailberichten maken wij bijvoorbeeld gebruik van een externe SMTP provider die tijdelijk je berichten opslaat. Via deze logbestanden kunnen wij controleren of alle e-mails ook daadwerkelijk zijn verstuurd. De reacties die je vrijwillig achterlaat worden opgeslagen in de database van onze website.

Wanneer BeterAbonnement gegevens aan derden verstrekt, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij je gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cookies

BeterAbonnement gebruikt alleen technische cookies en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BeterAbonnement en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jezelf of iemand anders te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beterabonnement.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren, maar uiterlijk binnen vier weken.

Als laatste heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik daarvoor op de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeterAbonnement neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beterabonnement.nl

Neem contact op!

Voor vragen kan je het onderstaande formulier invullen!

Je gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van je bericht, zoals omschreven in onze privacyverklaring.